Nasza kadra

Nasza żłobkowa kadra to osoby:

 • Z nieograniczonymi pokładami miłości oraz ciepła,
 • wykształcone, troskliwe, doświadczone,
 • z ogromna kreatywnością,
 • dbające o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków żłobka,
 • zaspokajające potrzeby dzieci, a w szczególności potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i aprobaty, aktywności poznawczej oraz potrzeby kontaktu społecznego.
 • gwarantujące dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz zakres edukacji, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 • tworzące i realizujące programy dydaktyczno-wychowawcze w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci i poszanowania Jego praw i godności.
 • wspierające rozwój emocjonalny i umysłowy dziecka,
 • prowadzące różnego rodzaju zajęcia plastyczne, sensoryczne, muzyczno-ruchowe stymulujące prawidłowy rozwój dziecka,
 • gwarantujące dużo radości, naukę poprzez zabawę i uśmiech.
 • współpracujące z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w realizacji działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż.


Janusz Korczak